le sage ten broeklaan 83 eindhoven  frankdekkers@d-ia.nl 06-30897795


Fossiele brandstoffen als olie en gas raken op en worden duurder. Door de verbranding ontstaat een klimaatprobleem. Nederland wil daarom in 2020 energieneutraal bouwen. Daarvoor gaat de voorgeschreven EPC (energieprestatiecoŰfficient) van 0,8 sinds 2006, via 0,6 in 2011 en 0,4 in 2015 naar 0 in 2020. Voor energieneutraal bouwen dient bij aanvang gebouw- en installatie-ontwerp ge´ntegreerd te worden. Als ontwerp strategie wordt de "trias-energetica" toegepast.

Passiefbouw is een bouwkundig antwoord hoe met meer isolatie en een juiste detaillering van de gebouwschil het energieverbruik veel lager kan zijn dan de huidige EPC eis. Kritisch het elektriciteitverbruik voor verlichting en koeling evalueren en verwerken in een bouwfysisch concept, leidt tot een verder verlaging van dit energieverbruik.

Door een lager energieverbruik kunnen installaties met minder vermogen en dus lagere kosten ge´nstalleerd worden. Er is een groot scala aan duurzame installaties als warmtepompen, houtkachels, zonnecollectoren, zonnecellen en warmtekracht . Hiervoor is weinig of geen fossiele brandstof nodig. Inzet hiervan dient afgestemd te worden op het bouwkundig ontwerp en het specifieke energiepotentieel aan energiebronnen in de directe omgeving als zon, bodem, oppervlaktewater, restwarmte en alternatieve brandstoffen. top>>