bouwfysica

palmboomLeefbaarheid van de mens in het gebouw staat hier centraal. Een gebruiker moet zich comfortabel voelen in een gezond gebouw. Bouwfysica kwantificeert hoe gezond het binnenklimaat is. Daarmee kan een gebouw  ontworpen worden waar daglichttoetreding, geluidervaring, luchtkwaliteit en comfortbeleving voldoen aan de wensen van de gebruiker.
De interactie tussen bouwfysica en de installaties bepalen het energiegebruik van het gebouw. Om fossiel energiegebruik te voorkomen dienen beiden geoptimaliseerd te worden: goede isolatie, maximaal gebruik zonne-energie, hoge installatierendementen.

metingen, troubleshooting
Wij hebben nauwkeurige en geijkte apparatuur om temperatuur, stralingstemperatuur, vocht, luchtsnelheid en CO2 voor langere tijd met een datalogger te meten. Ook infrarood-, infiltratie- en geluidmetingen worden uitgevoerd. Hierdoor wordt het thermisch comfort en kwaliteit van installatie en gebouwschil bepaald.

Met de metingen en kennis van de installatie en bouwfysica wordt door  troubleshooting de problemen van binnenklimaat en installatie verholpen.

Door de goede gebouwschil hebben energieneutrale gebouwen een beter thermisch comfort en geen geluidoverlast. Typische problemen voor een energiezuinig gebouw waar aandacht aan besteed dient te worden zijn de thermisch oververhitting in de zomer, geluidproductie door de ventilatie en balans in een warmte-koude-opslag.