energieneutraal bouwen

EEN GEZOND BINNENKLIMAAT IN EEN GEZOND BUITENKLIMAAT
D-IA richt zich op het energieneutraal bouwen en renoveren. Maakt hiervoor concepten en zorgt voor het installatie-ontwerp en de bouwfysica.

D-IA heeft eigen software waarmee aan tafel met architect en opdrachtgever tijdens de massa studie en de schetsontwerpfase de consequenties voor maatregelen m.b.t. energiegebruik, investeringen en schaduwkosten direct inzichtelijk zijn.
Voor de bouwaanvraag maakt D-IA berekeningen voor EPG energieprestatie, MPG milieuprestatie, ventilatie
In de detailontwerpfase maakt D-IA het programma van eisen voor een gezond binnenklimaat (bouwfysica) en een werkomschrijving van de werktuigbouwkundige en elektrotechnische installaties.
Tijdens de realisatie wordt gezorgd voor begeleiding,  bewijslast, meetbare toetsing van de eisen, subsidies, financieringsmogelijkheden en opleveringsdocumenten.
D-IA werkt aan gebouwen voor wonen en werken (particulieren, woningbouwverenigingen, kantoren, logistiek, scholen).


Maik van der Pas afgestuurd op D-IA regen/riool warmtepomp
Hemelwateropvang wordt ook in Nederland steeds vaker verplicht gesteld door gemeenten. In een circulaire economie heeft dan de buffering van het hemelwater voor hergebruik in woningen de voorkeur. Door Maik van der Pas van de TU Eindhoven werktuigbouwkunde is een afstudeer onderzoek gedaan om de hemelwaterbuffer tevens te gebruiken als thermisch buffer voor een warmtepomp. Het systeem is doorgerekend met COMSOL voor een straat met 20 woningen en een lange buis in de straat als water/warmte buffer. De dynamische warmteoverdacht tussen het warme riool, het water/warmte buffer, de bodem en het warmtegebruik door de woning is hiermee berekend. De water/warmte buffer is ontworpen om ijsvorming toe te staan, door de fase overgang kan veel warmte onttrokken worden aan een relatief kleine buffer. Het volledige rapport is op te vragen bij frankdekkers@d-ia.


vlisco1MAAK JE WONING ENERGIENEUTRAAL
DURVEN-DENKEN-DOEN
U heeft een woning en wil deze energieneutraal maken, maar u twijfelt of dit wel haalbaar is, en wie dat kan begeleiden en uitvoeren. Nodig ons dan uit voor een kennismaking waarin we de wensen en mogelijkheden van uw woning bespreken. Aan de hand van onze presentatie worden mogelijke maatregelen en kosten geschetst. Om een gemiddelde hoekwoning energieneutraal te maken dient rekening gehouden te worden met een investering van 20.000 tot 60.000 €.
lees meer >>


Dit is het onlangs opgeleverde energieneutrale kantoorgebouw van honeywell airios bij de A2 aan de zuidkant van Eindhoven.  Met de warmte-koude-opslag is een gebalaceerd systeem ontworpen waarmee de overtollige warmte in de zomer gebruikt wordt voor verwaming in de winter. Hierdoor is er geen extra koeling in de zomer nodig. Ondanks het zeer goed geisoleerde gebouw onstaat hierdoor een aangenaam zomercomfort met een minimum aan zonnepanelen.  lees meer >>


deHurk“de Hurk” is het grootste industrieterrein van Eindhoven dat ca. 300 bedrijven omvat. In opdracht van de gemeente en het bedrijventerrein heeft Chris Driessen TUe, onder begeleiding van D-IA, onderzoek gedaan naar de haalbaarheid van ESCO´s voor middelgrote en kleine bedrijven. Voorafgaand aan dit onderzoek heeft DIA de duurzame energiepotentie van het gebied onderzocht. lees meer >>


INSTALLATIE EN BOUWFYSISCH CONCEPT
Voor de DELA is met Franken project-management een quickscan uitgevoerd voor het installatie- en bouwfysisch concept. Het betreft de Paterskerk en gebouwen van het voormalig internaat Augustinianum inclusief studentenkerk aan de dommel in Eindhoven die de functie krijgen van congres-, hotel- en evenementenaccommodatie. lees meer >>


AUTARKISCH ATELIER Een bouw is autarkisch als het zelfvoorzienend is voor energie en water. Dat betekend dat er geen nutsaansluitingen zijn voor elektriciteit, gas, drinkwater en afvalwater. Voor het atelier wil de opdrachtgever enkel autarkie voor de energievoorziening. In het algemeen is een seizoenbuffering van zonne-energie in de vorm van warmte of elektriciteit nog erg kostbaar. De prijs voor een 10 kWh huisbatterij is nu nog 5.000 €. Verwacht wordt dat deze prijs over enkele jaren gaat dalen naar ca. 2.000 €. lees meer >>


D-IA begeleid studenten bij het afstuderen. Hier een presentatie van het “graduation paper” van Marco van der Spank om huurders te overtuigen van energiezuinge renovatie bij Brabant Wonen in Den Bosch.


brainportlogo2
BRAINPORT SMARTGRIDS Samenwerking in Brainport met de smartgridsgroep heeft geresulteerd in een publicatie Bouwen met intelligente decentrale energienetten , ook beschikbaar via de website van Brainport.


Presentaties van onder meer Thomas Rau (architect) over turntoo een dienstverlenings concep: “vergeet eigendom, wat telt prestatie”. Presentaties in het kader van de workshop “de toekomst van het installatiebedrijf” georganiseerd door D-IA met de universiteit Eindhoven voor de grote nederlandse installatiebedrijven die actief zijn in de brainportregio.