toekomst installatiebedrijf

workshop “de toekomst van het installatiebedrijf”De universiteit Eindhoven ( Wim Schaefer) en de klankbordgroep Energieneutraal Werken/Wonen in Brabant (Wim Kuijpers) hebben het initiatief genomen om middels een workshop met een 10-tal installatiebedrijven actief in de Brainport regio te onderzoeken wat de toekomst van het installatiebedrijf is in de bouw.

Wim Schaefer coördineert het KENWIB programma. Dat doe hij in de functie als leerstoel-houder voor Construction management en Urban development en zoals in zijn inleiding vermeld “als mens vanuit mijn idee, dat iedere bijdrage aan verduurzaming en versterking van onze regionale economie van harte welkom is.”
PIT maakte deze workshop mogelijk. Financiers van het KENWiB programma (Kenniscluster Energieneutraal Wonen/Werken in Brabant) zijn de TUe, stad Eindhoven, provincie Noord Brabant en stichting PIT (Promotie Installatie Techniek). Wim Kuypers legt de funktie en ambitie van PIT uit.
KENWIB: Kenniskluster energie neutraal wonen in Brabant. Is inmiddels nauw verbonden met het programma Smart Energy Regions Brabant, dat een van de belangrijke activiteiten is van het Eindhoven Energy Instituut. Kenwib is inmiddels nu al een vierjarig programma, waarbij universiteit, onderwijs onderzoek, bedrijfsleven en lokale overheden nauw met elkaar samenwerken aan energie neutrale ontwikkeling van stedelijke gebieden. Dat gebeurt rond interdisciplinaire afstudeerprojecten. Het gaat a priori niet om fundamentele research met studenten, maar het implementeren van technologie in stedelijke regio’s. Bij die afstudeerprojecten gaat het om het bestaan van technieken en technologie, het bestaan van maatschappelijke ambitie om technieken toe te passen teneinde de stedelijke omgeving te verduurzamen , en dus de vraag hoe je met welke bedrijfsvoering, financieringsconstructies en met welke deelnemers het georganiseerd krijgt, dat die technieken het dus echt gaan doen. Inmiddels zijn er zo’n 34 projecten gerealiseerd en worden er ruim 15 nu weer uitgewerkt met bedrijven en instellingen.

Louis Besters namens Esther Hebley van Oskomera de “tamagochi gevel”. stelling: Gevelleveranciers en installateurs zijn samen verantwoordelijk voor interactief comfort.

Kees Verspui van Johnson Controls over energy service companies esco’s stelling: Energy Performance Contracting is de bouwsteen voor energiereductie, zeker in de huidige markt

Jan Molenaar RABObank vastgoed, coöperatieve samenwerkingsconcepten en financiering. Stelling: energie service contracten moeten simpel starten. Onderlinge samenwerking kan positie installateurs ESCO’s versterken.

Thomas Rau architect over turntoo een dienstverleningsconcept, “vergeet eigendom, wat telt is prestatie”. stelling: ieder product is een grondstofbank

Organisatie: Frank Dekkers DIA Duurzame Installatie Architecten Opnamen: Noud.te Riele van STORRM C.S.