installaties

abbeelektrotechnische installaties zijn een steeds belangrijker onderdeel van een duurzaam gebouw. Veel woningen en gebouwen gaan “all electric” met energiegebruik en energieopwekking om maximaal  duurzaam te presteren. Zonnepanelen, slimme meters en smartphone zijn in toenemende mate onderdeel van een duurzaam gebouw.Een gebouw wordt ook steeds individueler waarbij persoonlijke comfortbeleving en een laag energiegebruik prima samengaan. Geen verwarming, ventilatie en verlichting als je er niet bent maakt veel uit in de energiekosten van een gebouw. Voeg daar aan toe de digitale voorzieningen als domotica en het “internet of things”, hierdoor wordt een zorgzaam energiegebruik en gebruiksgemak realiteit. Wonen en werken in een dergelijk gebouw geeft vooral plezier en een geweldige beleving.

werktuigbouwkunde
De werktuigkundige installaties hebben onder invloed van energiekosten en aangescherpte comforteisen een enorme ontwikkeling doorgemaakt. Warmtepompen, warmtekoudeopslag,  warmterugwinning en effectieve ventilatie zijn vaak onderdeel van een duurzaam gebouw.
goede ventilatie en de juiste  luchtbehandelingsinstallaties zijn een essentieel geworden voor een gezond binnenklimaat in een gebouw. Regelmatig worden nieuwe duurzame energietechnieken geëvalueerd evenals financiële en technische rendementen hiervan. Hierdoor ontstaan nieuwe en eenvoudigere installatieconcepten met individuele regelbaarheid en op de gebruiker afgestemd thermisch comfort.