duurzaamheid

D-IA richt zich op het installatie-ontwerp en de bouwfysica van energieneutrale gebouwen. Het levert energie- en klimaatconcepten. Onze economie wordt in toenemende mate bepaald door schaarste aan grondstoffen en de CO2 klimaatcrisis. Hiervoor wordt de oplossing gezocht in een circulaire economie. Deze visie wordt toegepast op de ontwerpen waarbij energiebesparing , duurzame opwekking en hergebruik belangrijk zijn.   Leefbaarheid voor de mens op deze planeet staat dan ook centraal. Wij coachen en begeleiden onze klanten om een duurzaam gebouw te realiseren.

integraal ontwerpen
Iedere keuze bij een ontwerp heeft gevolgen voor de kosten van het project. De juiste keuzes kan alleen gemaakt worden door een goed financieel overzicht en integrale kennis van een project. Hiervoor is het programma DIAconcept ontwikkeld om in een vroeg stadium met de klant aan tafel, het project energetisch en financieel te kunnen evalueren. Een integrale aanpak in een vroeg stadium van het project is voor de efficiëntie van groot belang. Wij zoeken daarvoor de communicatie met andere disciplines op. Hierdoor kan direct een goede balans gevonden worden tussen investeringskosten, energiekosten en onderhoudskosten.

projectmanagement, normen
Met de oplevering van elk duurzaam gebouw leveren wij een bijdrage aan een beter milieu. Behalve DIAconcept werken we met diverse duurzaamheidstools als zoals GPR, BREEAM, EPA, Greencalc etc.
De werkzaamheden worden projectmatig aangepakt. Gebruikelijke rapportages betreffen CO2scan, energiescan, programma van eisen, werkomschrijving installaties en installatiebestek. De ontwerpen worden getoetst aan de normen van het bouwbesluit, NEN en ISSO. Wij zijn lid van TVVL, de vakvereniging van installatieadviseurs.