energieneutraal bouwen

D-IA richt zich op de duurzame transformatie, het installatie-ontwerp en de bouwfysica van energieneutraal bouwen. Het levert CO2-/energiescans, energie-/klimaatconcepten en werkomschrijvingen techniek.


vandenHeuvel infra energieneutraal1Op dit gebied in Nieuwegein wordt binnenkort een energieneutraal kantoor en loods gebouwd. De energie- en CO2belasting van dit voormalig weide gebied zal daardoor nauwelijks toenemen. Kantoor en loods worden zeer goed geïsoleerd en geventileerd met hoog rendement warmteterugwinning. De gebouwen worden gevoed door warmtekoudeopslag en warmtepomp. Voor het kantoor is energiezuinige en persoonsgebonden verlichting noodzakelijk om de energieneutraliteit te kunnen bereiken. Het kantoor heeft dan ook een negatieve EPC. De zonnepanelen worden geplaatst op het horizontaal dak van de loods op een oost-west oriëntatie om het oppervlak effectief te benutten en voorbereid te zijn op de veranderende salderingsregels. De opdrachtgever van den Heuvel infra heeft MVO hoog in het vaandel staan met CO2-prestatiladder niveau 5. In samenwerking architectenbureau Koppens uit Heesch wordt hiermee gebouwd voor een duurzaam klimaat.
lees meer >>


deHurk“de Hurk” is het grootste industrieterrein van Eindhoven dat ca. 300 bedrijven omvat. In opdracht van de gemeente en het bedrijventerrein heeft Chris Driessen TUe, onder begeleiding van D-IA, onderzoek gedaan naar de haalbaarheid van ESCO´s voor middelgrote en kleine bedrijven. Voorafgaand aan dit onderzoek heeft DIA de duurzame energiepotentie van het gebied onderzocht. lees meer >>


INSTALLATIE EN BOUWFYSISCH CONCEPT
Voor de DELA is met Franken project-management een quickscan uitgevoerd voor het installatie- en bouwfysisch concept. Het betreft de Paterskerk en gebouwen van het voormalig internaat Augustinianum inclusief studentenkerk aan de dommel in Eindhoven die de functie krijgen van congres-, hotel- en evenementenaccommodatie. lees meer >>


SAMENWERKING KENWIB kenniskluster energieneutraal wonen en werken In brabant DIA begeleid studenten van de universiteit Eindhoven bij het afstuderen op het onderwerp energieneutraal bouwen. Publicaties hiervan zijn beschikbaar via de onderstaande site van KenWiB.


D-IA begeleid studenten bij het afstuderen. Hier een presentatie van het “graduation paper” van Marco van der Spank om huurders te overtuigen van energiezuinge renovatie bij Brabant Wonen in Den Bosch.


brainportlogo2
BRAINPORT SMARTGRIDS Samenwerking in Brainport met de smartgridsgroep heeft geresulteerd in een publicatie Bouwen met intelligente decentrale energienetten , ook beschikbaar via de website van Brainport.


Presentaties van onder meer Thomas Rau (architect) over turntoo een dienstverlenings concep: “vergeet eigendom, wat telt prestatie”. Presentaties in het kader van de workshop “de toekomst van het installatiebedrijf” georganiseerd door D-IA met de universiteit Eindhoven voor de grote nederlandse installatiebedrijven die actief zijn in de brainportregio.


ENERGIE-NOTA-NUL WONINGEN De gemeente Helmond gaat op de hoek Heeklaan-Dolfijnlaan duurzame woningbouw ontwikkelen. Woningbouw gericht op de kwaliteit van de toekomst. DIA heeft daarin de gemeente Helmond voor de keuze van architect en aannemer begeleid en het energieconcept ontwikkeld. De woning worden energie-nota-nul woningen, zodat er gemiddeld over het jaar geen fossiele energie gebruikt wordt. lees meer >>


In samenwerking met BIEB (bouwen in eigen beheer), architecten |en|en en strotec is een energieneutraal dubbel woonhuis ontworpen. Voor het ontwerp is gebruik gemaakt van het energieneutraal programma van D-IA. Met dit programma wordt in een aantal ontwerpsessies met de architect de effecten van architectonische maatregelen direct zichtbaar in de vorm van energiegebruik en meerinvestering. lees meer >>