le sage ten broeklaan 83 eindhoven  frankdekkers@d-ia.nl 06-30897795

DIA richt zich op het installatie-ontwerp en de bouwfysica van energieneutrale gebouwen. Het ondersteunt de architect-ontwikkelaar en levert energie- en klimaatconcepten.

info@d-ia.nl     


INSTALLATIE EN BOUWFYSISCH CONCEPT
Voor de DELA is met Franken projectmanagement een quickscan uitgevoerd dat resulteerde in een installatie- en bouwfysisch concept. Het betreft de Paterskerk en gebouwen van het voormalig internaat Augustinianum inclusief studentenkerk aan de dommel in Eindhoven.              
lees meer >>
 
samenwerking kenwib kenniskluster energieneutraal wonen en werken In brabant

DIA begeleid studenten van de universiteit Eindhoven bij het afstuderen op het onderwerp energieneutraal bouwen. Publicaties hiervan zijn beschikbaar via de onderstaande site van KenWiB.Hieronder een presentatie van het "graduation paper" van Marco van der Spank  om huurders te overtuigen van energiezuinge renovatie bij Brabant Wonen in Den Bosch.

BRAINPORT SMARTGRIDS Samenwerking in Brainport met de smartgridsgroep heeft geresulteerd in een publicatie die beschikbaar is via de onderstaande website van Brainport
Presentaties van onder meer Thomas Rau (architect) over turntoo een dienstverlenings concep: “vergeet eigendom, wat telt  prestatie”.
Presentaties in het kader van de workshop "de toekomst van het installatiebedrijf" georganiseerd door DIA met de universiteit Eindhoven voor de grote nederlandse installatiebedrijven die actief zijn in de brainportregio.

ENERGIE-NOTA-NUL
WONINGEN
 
De gemeente Helmond gaat op de hoek Heeklaan/Dolfijnlaan duurzame woningbouw ontwikkelen. Woningbouw gericht op de kwaliteit van de toekomst. DIA heeft daarin de gemeente Helmond voor de keuze van architect en aannemer begeleid en het energieconcept ontwikkeld. De woning worden energie-nota-nul woningen, zodat er gemiddeld over het jaar geen fossiele energie gebruikt wordt.
lees meer >> 
ENERGIENEUTRAAL
DUBBELWOONHUIS
STRIJP-R
 
In samenwerking met BIEB (bouwen in eigen beheer),  architecten |en|en en strotec is een energieneutraal dubbel woonhuis ontworpen. Voor het ontwerp is gebruik gemaakt van het energieneutraal programma van DIA. Met dit programma wordt in een aantal ontwerpsessies met de architect de effecten van architectonische maatregelen direct zichtbaar in de vorm van energiegebruik en meerinvestering.           
lees meer >>